Bir Vakitler Bu Vakitler Yazıköylü Fevzi Dayı…

Eylül 22, 2018

Ferhan Umruk

fevzi

O şapka.

Başında hala Yazıköylü Fevzi dayının.

Çünkü o şapkanın da mazisi vardı ya.

Toprak işleyenin, su kullananındı bir vakitler.

Oralardan kaldı yadigar.

O şapka.

Şimdilerde sadece şapka olsa da, gönül bağı işte.

Ve simidi de yanı başında.

Geçmişten eşitlik esintileri ve özlemi…