Konuşmanın tamamına TÜSTAV Görsel-İşitsel Arşivi‘nde bulunan KUTU 2 / KART 308 kodlu kayıttan arşivlerden yararlanma koşulları uyarınca Arşiv Yararlanma Formudoldurularak erişilebilir.